Taloudellinen avustaminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Taloudellinen avustaminen

Taloudellinen avustaminen on osa diakonista tukea. Apu on yleensä kertaluonteista, kun elämässä on kohdannut odottamaton kriisi.

Diakoninen avustaminen on toissijaista yhteiskunnan tukiin nähden. Hakemuksessa selvitetään, onko asiakas oikeutettu muihin hänelle mahdollisesti kuuluviin etuuksiin (mm. toimeentulotukeen).

Avustusta haettaessa selvitetään, miten avustus tukee asiakasta jatkossa. Avustus on tarkoitettu tilapäiseen hätään ja se harkitaan tapauskohtaisesti.

Avustusanomus tehdään diakoniatyöntekijälle. Voit täyttää ja tulostaa sivun alareunassa liitteenä olevan avustuslomakkeen valmiiksi ennen vastaanotolle tuloa.

Avustusanomusta tehtäessä selvitetään:

  • hakijan henkilötiedot ja perherakenne
  • taloudellinen tilanne: tulot ja menot
  • avun hakemisen syy

Hakijalla tulee olla mukanaan asianmukaiset tositteet.

Diakoniatyöntekijöiltä voi saada ruoka-apua diakoniatoimistoista vastaanottoaikoina.

Diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia.

 

Linkit

Diakoniatyöntekijät
Seurakuntakodit ja -talot
Vastaanotot
Velkaantuneelle

 


docx liite

Avustusanomuslomake