IkäArvokas-hanke
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

IkäArvokas-hanke

Hoksauta minut! -korttikampanja. Kuva: Anna-Katri Hänninen

Hankkeen yhteyshenkilöinä toimivat projektityöntekijä Eija Myllymäki (keskellä) sekä diakoniatyöntekijät Elina Tuononen ja Virpi Sarenius.

Kuva: Jaana Virtanen / Pieksämäen Lehti

Etsivää ja osallistavaa vanhustyötä

Vuonna 2014 käynnistynyt etsivän ja osallistavan vanhustyön hanke pyrkii vanhusten yksinäisyyden ehkäisemiseen ja arvokkaan elämän turvaamiseen. Kolmivuotinen hanke rahoitetaan vuoden 2013 yhteisvastuukeräyksen tuotoilla ja se toteutetaan yhteistyössä Kirkkopalvelujen, Kehittämiskeskus Tyynelän ja pilottiseurakuntien kanssa.

Savon alueella pilottiseurakunniksi on valittu Pieksämäki, Varkaus ja Mikkeli. Lisäksi työtä tukevina kummiseurakuntina toimivat Kuopio, Rautavaara, Konnevesi ja Puumala. Pilottiseurakunnat saavat käytännön apua niin etsivän toiminnan suunnitteluun kuin sen talouteen ja toteutukseen.

 

Hoksauta minut! -korttikampanja yksinäisten vanhusten löytämiseksi

Kun kohtaat vanhuksia, onko sinulle herännyt huoli, miten joku ikäihminen selviytyy kotona? Oletko kaivannut "kättä pidempää", jotain yhteydenottotahoa, josta voisi olla apua kotona asuvalle, yksinäiselle, eristäytyneelle ja kuuntelijaa kaipaavalle vanhukselle?

Sosiaali- ja terveyspalvelut kohtaavat enenevässä määrin edellä mainitussa elämäntilanteessa olevia vanhuksia. Tällöin heihin on jo syntynyt jonkunlainen kontakti ja he pääsevät julkisten palvelujen piiriin. Entä ne vanhukset, jotka eivät ole minkään palvelujen piirissä?

Yhteydenottokortteja voi hakea kirkkoherranvirastosta tai pyytää diakoniatyöntekijöiltä. Korteissa kehotetaan yksinäisiä ja turvattomia vanhuksia ottamaan yhteyttä seurakunnan vanhustyöstä vastaavaan diakoniatyöntekijään tai kortin voi laittaa maksutta postiin, jolloin heihin otetaan yhteyttä.

 

 

 

 

Linkit

www.tyynela.fi/ika-arvokas

 

 

 


pdf liite

IkäArvokas -esite