Seurakuntavaalit Pieksämäen seurakunnassa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakuntavaalit Pieksämäen seurakunnassa

Seurakuntavaalit järjestettiin marraskuussa 2014.
Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein.

Vuoden 2014 seurakuntavaalit olivat kirkon tulevaisuuden kannalta merkittävät. Vaaleissa valitut luottamushenkilöt tulevat linjaamaan kirkon tulevaisuutta. He päättävät muun muassa siitä, millainen on tulevaisuuden kirkko, miten varoja kohdennetaan, keitä autetaan, missä ja miten.

Vaaleissa valittiin luottamushenkilöt 428 seurakuntaan.
Ehdokkaita vaaleissa oli yhteensä noin 22 000 ja päättäjiä valittiin noin 9 000. Äänioikeutettuja oli 3,3 miljoonaa.

Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja useita aloja edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan käyttöön.

Seurakuntavaalit ovat edelleen ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16-vuotialla on äänioikeus.

Seurakuntavaalien teemana on Usko hyvän tekemiseen. Kampanjaviestinnässä kerromme, mitä kaikkea hyvää kirkko ihmisten kautta tekee, mistä hyvän tekeminen kumpuaa, ja mihin kaikkeen äänestämällä tai ehdolle asettumalla pääsee vaikuttamaan.


Mitä luottamushenkilö tekee

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan toimintaa suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet.

Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita. He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa kirkkovaltuustoissa, kirkkoneuvostoissa ja seurakuntaneuvostoissa.

Luottamushenkilö:

  • tuo seurakuntalaisten äänen päätöksentekoon
  • varmistaa seurakunnan toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
  • puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
  • päättää työntekijävalinnoista
  • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön
  • luo kirkon julkisuuskuvaa
  • valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat
  • osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan

pdf liite

Äänestysaktiivisuus

pdf liite

Ehdokkaat äänimäärittäin

Pieksämäen seurakunta
Keskuskatu 27
76100 PIEKSÄMÄKI
Puh:
(015) 321 810        
Fax: (015) 3218 111
**@**