Kansainvälinen diakonia
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vastuuta koko maailmasta

Yhteisvastuuvaroin tuetaan mm. pienyrittäjyyttä Kambodzhassa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Kehitysvammaistyötä tekevä pastori Tiina Ool raamattuleikissä Viisi leipää ja kaksi kalaa Kuressaaren kirkossa.

Rautalammin rovastikunnan ystävyysseurakunta on Skuoritsassa, Inkerinmaalla, Venäjällä. Tässä nuorten kuoro kirkossa.

Tuettavat kohteet

Seurakunnan työhön kuuluu myös kansainvälinen vastuu, koska kirkko on maailmanlaaja.

Viron evankelis-luterilaisen kirkon kehitysvammaistyö

Viron evankelis-luterilaisessa kirkossa kehitysvammaistyötä tekevän papin Tiina Oolin työtä tuetaan mm. tukirenkaan lahjoituksilla. Vuonna 2012 Pieksämäen seurakunta sai merkittävän rahalahjoituksen tähän työhön. Tarja Sivosen testamenttirahasto mahdollistaa vielä kahden papin palkkaamisen osa-aikaisesti kehitysvammaistyöhön Virossa.

Kummityö virolaisten nuorten parissa

Vuonna 1990 Tallinnan kristillinen koulukoti tuli seurakunnan kansainvälisen diakonian kohteeksi ja rovasti Kirsti-Maija Paananen aloitti vapaaehtoistyön kehitysvammaisten lasten parissa Virossa.  Lastenkodissa asuvat lapset saivat kaste- ja rippikouluopetusta sekä hengellistä ja taloudellista tukea. Kummityöryhmän työ jatkuu edelleen. Suomalaiset kummit ja ystävät pitävät säännöllisesti yhteyttä virolaisiin kumminuoriinsa. 

  • kumminuorten leiri
  • kummi-ilta marraskuussa
  • joulupakettien jako- ja joulujuhlamatka joulukuussa

Skuoritsa

Skuoritsan seurakuntaa Inkerinmaalla, Venäjällä, tuetaan yhdessä Rautalammin rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa. 
Lisäksi Virtasalmen kirpputorin tuotosta puolet ohjataan Skuoritsan seurakunnan tukemiseen.

Pietarin katulapsityö

Ystäväntuvan vapaaehtoisella kahvirahalla tuetaan katulapsityötä Pietarissa Kansan Raamattuseuran säätiön kautta.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA)

  • KUA esillä tuotemyynti- ja esittelypöydän muodossa
    esim. myyjäisissä
  • seurakunta kuuluu KUA:n nopean toiminnan joukkoihin
  • kesällä Suvivirsi-yhteislaulutilaisuuksia eri puolilla seurakuntaa

Lisätietoja: **@**

http://www.kua.fi

Seurakunnassa tapahtuu

Muu kansainvälinen tukeminen

Seurakunnan kirpputoreilta viedään vaateapua mm. Skuoritsaan, Sortavalaan ja kansainväliseen avustustyöhön UFF:n kautta.