Suomen ensimmäinen aistialttari otettiin käyttöön Vaalijalan kirkossa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Suomen ensimmäinen aistialttari otettiin käyttöön Vaalijalan kirkossa

 

Suomen ensimmäinen aistialttari Vaalijalan kirkossa tuo kirkkovuoden teemat aistittaviksi kaikilla ihmisen viidellä perusaistilla. Aistialttari mahdollistaa kirkkovuoden pyhä- ja juhlapäivien teemojen esittelyn niin, että myös aistivammaiset pääsevät osallisiksi messun sanomasta.

 

Vaalijalan aistialttari on betonista ja lasista rakennettu sivualttari, joka koostuu vitriineistä, syvennyksistä sekä pitkistä kaiteista, joiden taakse tulee kirkkovuoden teemojen mukaan vaihtuvia kosketeltavia esineitä, pistekirjoitusta sekä tuoksuja, kuten mirhaa, salviaa ja suitsuketta. Kaiuttimien kautta voi kuunnella musiikkia sekä muita ääniä. Alttarin teemana on Matka.

”Ajatuksen aistialttarista esittivät vuosi sitten Vaalijalan seurakunnan jäsen Timo Rönkkö ja hoitaja Marjo-Riitta Huuhka. Ideasta innostuttiin ja nyt ollaan siinä pisteessä, että uusi alttari otetaan käyttöön Nenonpellon perinteisessä Hiirenkorvapäivässä 18.5.2017”, kertoo kehitysvammapappi Sanna Hynninen.

Alttaria on ideoitu yhdessä Vaalijalan väen kanssa. Mukaan pääsivät kaikki halukkaat. Vaalijalan papit Sanna Hynninen ja Matti Pehkonen ovat toimineet teologisina asiantuntijoina. Alttarin on suunnitellut arkkitehti Severi Blomstedt, joka on Vaalijalan Nenonpellon rakennusten arkkitehdin Aulis Blomstedtin poika. Alttarin teknisestä toteutuksesta on vastannut kuvanveistäjä Pertti Kukkonen ja Betonipallas Oy.

”Luterilaista kirkkoa pidetään sanan kirkkona, mutta Jumala puhuu meille kaikilla aisteilla. Siksi tällainen alttari on tarpeen ja suorastaan välttämätön Vaalijalassa”, kiteyttää alttarin ajatuksen Sanna Hynninen.

Alttarin esineillä vahvaa symboliikkaa

Osa aistialttarin esineistä on paikallaan pysyvästi. Tällaisia ovat mm. palmunoksa, piikkipensaan oksa, orjantappura ja öljytuikku. Vahvaa symboliikkaa on myös Sortavalan hiekalla ja siihen painettavalla Vaalijalan ensimmäisen papin Kirsti Paanasen jalanjäljellä. Alttariin tulee lisäksi kaksi kivilaattaa, jotka ovat samasta maaperästä, mistä arvellaan olevan myös Mooseksen laintaulujen.

”Kaikessa on pyritty aitouteen. Alttarin avajaisissa teemana on luomakunta ja silloin aistittavaksi tulee mm. sammalta, lampaan villaa, kukkia ja lintujen ääniä”, kertoo kehitysvammapappi Matti Pehkonen.

Vaalijalan kirkon aistialttari on jokaisen kirkossa kävijän koettavissa ja kokeiltavissa. Alttarin suunnittelussa on otettu huomioon myös pyörätuolilla liikkuvat.

”Muillekin kuin aistivammaisille eri aisteilla koettavat asiat voivat olla todella miellyttävä kokemus”, uskoo Matti Pehkonen.

 

 

Lisätietoja aistialttarista

Sanna Hynninen                        Matti Pehkonen
Kehitysvammapappi                  kehitysvammapappi
050 389 9215                            050 558 0204
**@**     **@**

Pieksämäen seurakunta
Keskuskatu 27
76100 PIEKSÄMÄKI
Puh:
(015) 321 810        
Fax: (015) 3218 111
**@**