Ilmoittautuminen 3-6 lk poikaleirille

Ilmoittautuminen poikaleirille

Eli milläs luokalla ollaan
Huoltajien, johon leirikirje lähetetään.
Ruoka-aine allergiat. Vakavista huolellinen selvitys.