Kanttorin virka avoinna

23.11.2018 09.40

Hae 20.12.2018 klo 12 mennessä!

Pieksämäen seurakunnassa on haettavana ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (B-virka)

Viran tehtäviin kuuluu jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten ja hartauselämän musiikin hoitaminen, musiikkiryhmien johtaminen sekä musiikin monipuolinen toteuttaminen seurakunnan toiminnassa. Virkaan valittavalta edellytämme kirkkohallituksen hyväksymää ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta seurakuntatyöstä. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, halua palvella seurakuntalaisia yhteistyössä eri työalojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä valmiutta liikkua laajalla Pieksämäen seurakunnan alueella. IT-taidot sekä sosiaalisen median sujuva käyttö katsotaan hakijan eduksi. Virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Seurakunnassa on lisäksi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (johtava kanttori) sekä muu piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä virka. Työyhteisössä on 48 henkilöä ja mukava tekemisen meininki. Lisätietoja seurakunnasta saat nettisivuiltamme www.pieksamaenseurakunta.fi.

Virka tulee ottaa vastaan 1.2.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti. Virkapaikka on Uuden kirkon seurakuntakeskus. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Virantäytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valittavan tulee esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 luvun 2 §:n edellyttämä rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa 20.12.2018 klo 12 mennessä sähköpostiosoitteeseen pieksamaen.seurakunta@evl.fi otsikolla "Kanttorin virka".

Haastattelut musiikkinäytteineen järjestetään Pieksämäen Uudessa kirkossa to 27.12.2018.

Lisätietoja johtavalta kanttorilta Rebekka Kinnuselta, p. 050 410 0385 tai vt. kirkkoherra Anita Sepältä, p. 050 558 0207.

« Uutislistaukseen