Kaste

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. (Psalmi 139: 13–14)

Ristiäisissä eli kastejuhlassa ihminen saa kasteen, jonka myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen.
Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28:18–20).

Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä.
Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen.

Lapsen nimi tulee ilmoittaa digi- ja väestötietovirastolle kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.  Mikäli vanhemmat haluavat lapselleen kasteen, se tulee toimittaa ilman tarpeetonta viivytystä.

Pieksämäen seurakunnassa Uudessa kirkossa on käytössä kastepuu. Kastetun lapsen nimi ilmoitetaan vanhempien luvalla jumalanpalveluksessa kastetta seuraavana viikonloppuna.  Mikäli jumalanpalvelus on tällöin Vanhassa kirkossa, nimi siellä ilmoitetaan, mutta nimilehti kiinnitetään seuraavassa Uudessa kirkossa olevassa jumalanpalveluksessa.
Uuden kirkon jumalanpalveluksen lopuksi pappi kutsuu paikalla olevat vanhemmat kiinnittämään nimilehden kastepuuhun.
Jos perhettä ei ole paikalla, pappi huolehtii, että lehti tulee puuhun.

Vuoden aikana kastetut saavat kutsun vauvakirkkoon, joka pidetään seuraavan vuoden tammikuussa. Vauvakirkossa perheet saavat lapsen nimilehden kotiin muistoksi.  Mikäli ei ole mahdollisuutta osallistua vauvakirkkoon, nimilehden voi hakea vauvakirkon jälkeen Seurakuntatoimistosta.

Kastejuhlan järjestelyissä ja varauksissa palvelee seurakuntatoimisto
Lisätietoja kasteesta ja kummeista saat seurakunnan papeilta.

Tässä linkki  kaste.fi -sivustolle, jossa tietoa kasteesta ja kastejuhlan järjestämisestä.

 

Kastettua siunaavat yleensä papin lisäksi vanhemmat, sisarukset sekä kummit.
Kastettua siunaavat yleensä papin lisäksi vanhemmat, sisarukset sekä kummit.