Hallinto ja päätöksenteko

Seurakunnan toimintaa ja taloutta ohjaavat seurakuntalaisten valitsemat luottamushenkilöt.
Ylintä päätösvaltaa käyttävät kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2023:
Toimintakertomus
Talousarvion toteutuminen  1/2  2/2
Tilinpäätös

 

Miten päättäjät valitaan?

Seurakunnan luottamushenkilöiden vaali järjestetään joka neljäs vuosi.  Seuraavat seurakuntavaalit on syksyllä 2026.

Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Vaalikelpoisia asettumaan ehdolle ovat 18 vuotta täyttäneet, konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkopiirit

Seurakunta toimii käytännössä eri työalojen kautta, mutta myös kirkkopiireinä, jotka edustavat alueita, joilla aiemmin on ollut oma seurakunta.

Kirkkopiirien tehtävät

Pieksämäen seurakunnan kaksi kirkkopiiriä, Jäppilän kirkkopiiri ja Virtasalmen kirkkopiiri, toimivat kirkkovaltuuston alaisina. Kirkkovaltuusto nimeää kirkkopiirin piirineuvoston puheenjohtajan, viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Jäsenet ovat alueella asuvia henkilöitä, jotka eivät ole työssä seurakunnassa. Sihteeriksi on kutsuttu kirkkopiirin aluepappi.

Valtuuston nimeämä piirineuvosto:

- tukee ja kehittää jumalanpalveluselämää ja muuta seurakuntatyötä alueellaan

- toimii yhteistyössä johtokuntien kanssa ja tukee niiden tavoitteita alueellaan

- tukee vapaaehtoistyötä

- huolehtii seurakuntatyön tiedottamisesta alueellaan

- tekee esityksen kirkkopiirin kirkossa kerättävistä kolehdeista kirkkoneuvostolle

- tekee toimintasuunnitelman ja talousarvion, määrittelee seuraavan vuoden toimintatavoitteet ja laatii toimintakertomuksen kirkkoneuvostolle

- suorittaa muut kirkkoneuvoston antamat tehtävät.