Maa- ja metsäalueet

Seurakunnalla on hallinnassaan talous- ja virkistyskäytössä maa- ja metsäalueita eri puolilla Pieksämäen kaupunkia.

Seurakunnan maa-alueet palvelevat useasti seurakunnan toimintaa. Esimerkiksi Partaharjussa sadat leiriläiset majoittuvat lähes vuosittain seurakunnan mailla. Talouskäytössä olevat maa- ja metsäalueet hoidetaan suunnitelmien mukaisesti.

 

Lisätietoja seurakunnan maa- ja metsäalueista ja niiden hoidosta on saatavissa seurakunnan hallintopäällikkö Juha Korhoselta
p.050 527 4320 tai seurakunnan taloustoimistosta p. 044 737 2206.

Pieksämäen seurakunnan maa- ja metsäalueet.