Maa- ja metsäalueet

Seurakunnalla on hallinnassaan talous- ja virkistyskäytössä maa- ja metsäalueita eri puolilla Pieksämäen kaupunkia.

Seurakunnan maa-alueet palvelevat useasti seurakunnan toimintaa. Esimerkiksi Partaharjussa sadat leiriläiset majoittuvat lähes vuosittain seurakunnan mailla. Talouskäytössä olevat maa- ja metsäalueet hoidetaan suunnitelmien mukaisesti.

Lisätietoja seurakunnan maa- ja metsäalueista ja niiden hoidosta on saatavissa seurakunnan hauta- ja tukitoimen päällikkö Pekka Kosuselta p. 050 410 0388.

Pieksämäen seurakunnan maa- ja metsäalueet.