Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla.

Koska valtuusto on seurakunnan ylin päätöksiä tekevä luottamuselin, se nimittää kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet sekä tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat, tärkeimmät päätökset.

 

Puheenjohtaja:            
Mirja Kovanen

Varapuheenjohtaja:    
Lassi Kiviluoto

 

Jäsen
Harri Hakulinen
Kalevi Heiskanen
Mirja Hokkanen
Veikko Hokkanen
Heikki Holopainen
Eeva-Maija Holopainen
Elias Huupponen
Ari Hänninen
Erkki Hänninen
Mitro Jäntti
Vilma Jääskeläinen
Pekka Kosonen
Päivi Kovanen
Heidi Laurila
Olli-Matti McLees
Risto Mykkänen
Sinikka Riipinen
Tuomo Rytkönen
Sirkka Seppänen
Tiina Taavitsainen
Marja-Liisa Tamminen
Tuula Tenhunen
Päivi Thitz
Jouni Vironen
Mikko Väisänen

PÖYTÄKIRJAT

2022

24.1.2022

30.5.2022

2021

18.1.2021    Pieksämäen seurakunnan strategia 2021-2026

31.5.2021

1.11.2021

7.12.2021

2020

11.02.2020

11.02.2020_2

28.04.2020

25.05.2020

28.9.2020

10.11.2020   Pieksämäen seurakunnan Kiinteistöstrategia 2021-2030

7.12.2020

2019

22.01.2019
28.10.2019