Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon aikovien on ennen vihkimistä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa (kuulutukset).

Esteiden tutkinnalla varmistetaan, että kihlakumppanit voivat avioliittolain mukaan solmia keskenään avioliiton, ja ettei heillä ole avioesteitä.

Avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa sen jälkeen, kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliiton solmimiselle ei ole estettä.

Esteiden tutkinnan voi pyytää jomman kumman puolison kotiseurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta. Todistuksen saa viikon kuluttua tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa 4 kuukautta.

Avioliiton esteiden tutkinnan voi pyytää myös sähköisesti esteidentutkinta.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Palvelun käyttö edellyttää vähintään 18 vuoden ikää ja kotikuntaa Suomessa. Lisäksi käyttäjällä tulee olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne.
Vähintään toisen kihlakumppanin pitää olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Pieksämäen seurakunnan jäsenten osalta avioliiton esteiden tutkinnat suoritetaan Kuopion aluekeskusrekisterissä,
p.040 4848 211.  Sieltä postitetaan parille tutkinnasta todistus vihkimistä varten.  Tämä paperi tarvitaan vihkijälle.

Suomen  evankelis-luterilaisessa kirkossa kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa, kun molemmat ovat rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos vain toinen vihittävistä on rippikoulun käynyt kirkon jäsen, on toisen kuuluttava johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan.

 

Lisää avioliittolaista. Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

esteidentutkinta.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.