Toimintaa ja tukea

Diakoniatyön tulevat tapahtumat näet tapahtumakalenterista.

Perheille

Diakoniatyöntekijät kohtaavat monenlaisia perheitä erilaisissa elämäntilanteissa niin vastaanotoilla kuin kotikäynneilläkin. Perheitä tuetaan heidän tarpeidensa mukaan henkisesti, hengellisesti ja taloudellisesti.

Toimintaa perheille

  • perheiden tapaamiset vastaanotoilla tai kotikäynneillä
  • retket

    Lisätietoja: sari.sormunen@evl.fi tai virpi.sarenius@evl.fi.

Sureville

Sururyhmä on vertaistukeen perustuva pienryhmä läheisensä menettäneille. Ryhmässä jokaisella on mahdollisuus kertoa omasta surustaan ja käydä läpi toisten kanssa keskustellen niitä ajatuksia ja tunteita, joita läheisen kuolema on aiheuttanut. Sururyhmiä järjestetään keväisin ja syksyisin. Ryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa viikon tai kahden viikon välein eri teemojen äärellä. Keskustelu ryhmässä on luottamuksellista. Sururyhmän on todettu sopivan parhaiten silloin, kun läheisen kuolemasta on kulunut yli kolme kuukautta.

Keskusteluapu yksilökohtaisesti: Suruun liittyviä tunteita ja ajatuksia voi käydä läpi myös kahden kesken diakoniatyöntekijän tai papin kanssa.

Lohtuhuivi tuo lämpöä ja lohtua puolisonsa menettäneelle. Neulekahvila kokoontuu Uudella kirkolla (seuraa seurakuntauutisia), illoissa neulotaan yhdessä lohtuhuiveja leskeksi jääneille sekä muita neuleita diakoniatyön kautta jaettavaksi. Lohtuhuiveja voi neuloa myös kotoa käsin ja toimittaa valmiit huivit Uudelle kirkolle.

Lisätietoja: hanna.kytola@evl.fi 

Mielenterveyskuntoutujille

Kirkon tekemä mielenterveystyö tukee yhteiskunnan ja järjestöjen tekemää työtä.

Henkilökohtaisena tukena

Diakoniatyöntekijät tukevat masentuneita, psyykkisesti pitkäaikaissairaita sekä kriisissä olevia henkilöitä.

Mielenterveyskuntoutujia kohdataan henkilökohtaisesti. Keskusteluja käydään koti- ja sairaalakäynneillä, vastaanotoilla sekä hoitokodeissa ja -laitoksissa. Keskusteluissa painottuvat sielunhoito ja sosiaalinen tuki. Mielenterveyskuntoutujien omaisia tuetaan sekä yksilöinä että ohjaamalla ryhmiin.

Toimintaa

  • virkistyspäivät

    Lisätietoja: virpi.sarenius@evl.fi

Päihdekuntoutujille

Diakoninen päihdetyö tukee ihmisiä raittiiseen elämäntapaan.

Vertaistukea ja elämän sisältöä

Päihdekuntoutuja saa uusia voimavaroja ongelmiensa kohtaamiseen yhdessäolon, jakamisen ja tekemisen kautta.

Seurakunta järjestää päihdekuntoutujille virkistyspäiviä ja ryhmiä. Niiden tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja antaa elämyksiä ilman päihteitä.

Toimintaa

  • vertaistukiryhmät
  • leirit
  • virkistyspäivät

Lisätietoja: leila.raatikainen@evl.fi

Omaishoitajille

Kotonaan omaista hoitaville tarjotaan mahdollisuus tapaamisiin ja virkistäytymiseen myös seurakunnassa.

Omaishoitajana toimiminen läheiselle on vaativaa, sitovaa ja usein yksinäistä työtä. Seurakunta tarjoaa tukea, kuuntelua ja välittämistä. Diakoniatyö on mukana järjestämässä ryhmätoimintaa ja virkistyspäiviä eri yhteistyötahojen kanssa.

Lisätietoja: paula.vehmala@evl.fi

Vammaisille

Seurakunta kutsuu kaikkia yhteyteensä erilaisista ominaisuuksista riippumatta.

Kehitysvammatyö

Seurakunnan työntekijät vierailevat asumisyksiköissä, oppilaitoksessa ja työkeskuksessa pitämässä hartauksia ja musiikkihetkiä. 

  • Hiljaisen viikon messu
  • virkistyspäivät

Lisätietoja: sari.sormunen@evl.fi 

Katso seurakunnan tilojen soveltuvuus kunkin tilan, hautausmaan tai kiinteistön kohdalta.

Jos tarvitset avustajaa seurakunnan tilaisuuteen osallistumisessa, ota yhteyttä: sari.sormunen@evl.fi 

Ikäihmisille

Lue lisää ikäihmisten toiminnasta täältä

Lisätietoja: hanna.kytola@evl.fi

Seurakunta sairaalassa ja hoitolaitoksissa

Seurakunnasta vieraillaan sairaalan osastoilla pyydettäessä ja useinmiten ehtoollishartauksia pitämässä. Niitä pidetään myös hoitokodeissa ja -laitoksissa.

Seurakunta käy pitämässä Pieksämäen sairaalassa säännöllisesti hartauksia hoiva- ja turvaosastolla, kuntoutusosastolla ja psykiatrisella poliklinikalla. Hartaus on usein ehtoollishartaus, ja mukana on pappi ja kanttori.

Diakoniatyöntekijät käyvät akuuttiosastolla pyydettäessä ja papit eri osastoilla noin kerran kuukaudessa.

Sairaalan lisäksi useassa laitoksessa vieraillaan säännöllisesti, joissakin kerran kuukaudessa, joissakin harvemmin. Vierailuja tekevät papit, kanttorit ja diakoniatyöntekijät.

Pastori Anne Nousiainen on seurakunnan edustaja kriisiryhmässä.