Kummityö virolaisten nuorten parissa

Vuonna 1990 Tallinnan kristillinen koulukoti tuli seurakunnan kansainvälisen diakonian kohteeksi ja rovasti Kirsti-Maija Paananen aloitti vapaaehtoistyön kehitysvammaisten lasten parissa Virossa.  Lastenkodissa asuvat lapset saivat kaste- ja rippikouluopetusta sekä hengellistä ja taloudellista tukea.

Kummityöryhmän työ jatkuu edelleen. Suomalaiset kummit ja ystävät pitävät säännöllisesti yhteyttä virolaisiin kumminuoriinsa. 

Toimintaa

  • kumminuorten leiri
  • kummi-ilta marraskuussa
  • joulupakettien jako- ja joulujuhlamatka joulukuussa

Kehitysvammaistyö

Viron evankelis-luterilaisessa kirkossa kehitysvammaistyötä tekevän papin Tiina Oolin työtä tuetaan mm. tukirenkaan lahjoituksilla. Vuonna 2012 Pieksämäen seurakunta sai merkittävän rahalahjoituksen tähän työhön. Tarja Sivosen testamenttirahasto mahdollistaa vielä kahden papin palkkaamisen osa-aikaisesti kehitysvammaistyöhön Virossa.

Pieksämäen lähetystyön viron kummit.
****