Kaste

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. (Psalmi 139: 13–14)

Ristiäisissä eli kastejuhlassa ihminen saa kasteen, jonka myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen.
Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28:18–20).

Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä.
Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen.

Lapsen nimi tulee ilmoittaa digi- ja väestötietovirastolle kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.  Mikäli vanhemmat haluavat lapselleen kasteen, se tulee toimittaa ilman tarpeetonta viivytystä.

Pieksämäen seurakunnassa Uudessa kirkossa on käytössä kastepuu. 
Kastetun lapsen nimi ilmoitetaan vanhempien luvalla jumalanpalveluksessa kastetta seuraavana viikonloppuna joko Vanhassa tai Uudessa kirkossa,
riippuen kummassa kirkossa jumalanpalvelus on. 
Uuden kirkon jumalanpalveluksen lopuksi pappi kutsuu paikalla olevat vanhemmat kiinnittämään nimilehden kastepuuhun.
Jos perhettä ei ole paikalla, pappi huolehtii, että lehti tulee puuhun.

Vuoden aikana kastetut saavat kutsun vauvakirkkoon, joka pidetään seuraavan vuoden tammikuussa. Vauvakirkossa perheet saavat lapsen nimilehden kotiin muistoksi.  Mikäli ei ole mahdollisuutta osallistua vauvakirkkoon, nimilehden saa 1 vuotissyntymäpäiväonnittelun mukana kirjeessä kotiin.

Kastejuhlan järjestelyissä ja varauksissa palvelee seurakuntatoimisto
Lisätietoja kasteesta ja kummeista saat seurakunnan papeilta.

Tässä linkki  kaste.fi -sivustolle, jossa tietoa kasteesta ja kastejuhlan järjestämisestä.

 

Kastettua siunaavat yleensä papin lisäksi vanhemmat, sisarukset sekä kummit.
Kastettua siunaavat yleensä papin lisäksi vanhemmat, sisarukset sekä kummit.

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä