Lähimmäispalvelussa toteutuu halu auttaa ja tukea toista ihmistä.

Lähimmäinen on henkilö, joka käy tapaamassa ystäväänsä yhdessä tehdyn sopimuksen mukaan.
Lähimmäispalvelussa voit toimia vapaaehtoisena ystävänä ja tukihenkilönä esimerkiksi yksinäiselle vanhukselle tai mielenterveyskuntoutujalle.

Vapaaehtoistyössä mukana oleminen antaa myös omaan elämään mielekkyyttä ja iloa.
Lähimmäispalvelukursseja järjestetään yhteistyötahojen kanssa tarpeen mukaan.

Lähimmäispalvelu, etsitään vapaaehtoisia ystäviä