Nimikkolähettien esittely

 

Jarkko ja Pirita Korhonen, Tansania

sekä Jeremias, Samuel ja Iiris

Lentäjä, pastori Jarkko Korhonen sekä filosofian maisteri , hätäkeskuspäivystäjä Pirita Korhonen sekä heidän lapsensa Jeremias, Samuel ja Iiris asuvat ja työskentelevät MAF:n palveluksessa Tansaniassa. Jarkko johtaa MAF Tansanian työtä ja Pirita vastaa MAF:n toimistosta Arushassa.

Jarkko sai kutsun ja näyn lähetyslentotyöhön jo 12 vuotta ennen heidän lähtöään. Pirita kuunteli lapsena paljon kasettia, jossa laulettiin: "Tansaniaan, nyt lentää saan!" Tuon 12 vuoden aikana Jarkko hankki ansiolentäjän koulutuksen ja vaadittavaa lentokokemusta yli 500 tuntia. MAF:n lentäjien kokemusvaatimus on merkittävästi suurempi kuin liikennelentäjillä, joiden lentokokemus on oltava vähintään 200 lentotuntia työtä aloittaessa.

Seuraa Piritan blogikirjoitusta:
http://tansaniantaivaalla.blogspot.fi/

 

Tuula ja Esko Siljanen, Israel

Esko ja Tuula Siljanen lähtivät monien kotimaan työvuosien jälkeen ensimmäiselle Etiopian kaudelleen tammikuussa 2013 Kansalähetyksen lähetteinä. Nyt he ovat lähteneet uudellee työkaudelle tammikuussa 2017 Jerusalemiin, Israeliin. Maa on heille entuudestaan tuttu, sillä Siljaset ovat olleet jo aiemmin Jerusalemissa 12 vuotta lähetystyössä. Israelissa heidän tarkoituksenaan on työskennellä Israelissa asuvien etiopianjuutalaisten parissa ja tässä he voivat hyödyntää aikaisempaa työkokemusta Israelista että Etiopiasta.

Israelissa asuu tällä hetkellä noin 130 000 etiopianjuutalaistan. Heidän määrä tulee lisääntymään sillä valtio on tehnyt päätöksen, että noin 9000 Etiopiassa asuvaa juutalaista muuttaa Israeliin perheiden yhdistämisen merkeissä. Tämä koskee myös niin sanottuun falasha muraan kuuluvia etiopianjuutalaisia, jotka ovat jossakin elämänsä vaiheessa kääntyneet kristityksi.

 

Sirpa Rissanen, Kypros

Sirpa Rissanen työskentelee satelliittitelevisio SAT-7:n hallinnollisissa tehtävissä Kyproksella. Työhön kuuluu strategisesti tärkeiden mediahankkeiden suunnittelua, seurantaa ja raportointia.

 

Tiina Harju, Botswana

Olen Tiina Harju Suomen Lähetysseuran lähettämä HR-asiantuntija Botswanan evankelis-luterilaisen kirkon, ELCB työyhteydessä.Olen koulutukseltani diplomi-insinööri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja, business coach, toiminnallinen ryhmänohjaaja ja sielunhoitaja.

Ennen Botswanaan lähtöä ehdin suorittaa suurimman osan sairaanhoitaja-diakonissa -opinnoista. Saavuin Botswanaan 21.2.2018. Työssäni olen läsnä ELCB:n arjessa ja juhlassa.
Tuen ELCB:n hallinnollisen kapasiteetin vahvistamista ja johtamista. Työotteellani haluan edesauttaa avoimuutta ja haastavien asioiden käsittelyä. Näin voidaan rakentaa yhtenäisen kirkon tulevaisuutta. Käyn läpi ja analysoin ELCB:n ohjesääntöä, linjauksia ja ohjeistuksia, jotta ne voidaan päivittää yhdessä ELCB:n henkilökunnan kanssa parhaiten ELCB:n toimintaa tukeviksi.
Seurakuntavierailuilla perehdyn seurakuntien toimintaan, jotta jatkossa voidaan antaa parasta mahdollista tukea. Samalla kartoitan työntekijöiden ja vapaaehtoisten hyvinvointia ja jaksamista tukevia tarpeita aina koulutuksesta lähtien.
Läsnäolollani ja työlläni haluan välittää kiinnostukseni ja arvostukseni ihmisille ja työntekijöille. Toivon sen kantavan kaikkein haastavimpien ja raskaimpienkin vaiheiden yli.
Yhdessä voimme onnistua!