Nimikkolähettien esittely

 

Jarkko ja Pirita Korhonen, Tansania

sekä Jeremias, Samuel ja Iiris

Lentäjä, pastori Jarkko Korhonen sekä filosofian maisteri , hätäkeskuspäivystäjä Pirita Korhonen sekä heidän lapsensa Jeremias, Samuel ja Iiris asuvat ja työskentelevät MAF:n palveluksessa Tansaniassa. Jarkko johtaa MAF Tansanian työtä ja Pirita vastaa MAF:n toimistosta Arushassa.

Jarkko sai kutsun ja näyn lähetyslentotyöhön jo 12 vuotta ennen heidän lähtöään. Pirita kuunteli lapsena paljon kasettia, jossa laulettiin: "Tansaniaan, nyt lentää saan!" Tuon 12 vuoden aikana Jarkko hankki ansiolentäjän koulutuksen ja vaadittavaa lentokokemusta yli 500 tuntia. MAF:n lentäjien kokemusvaatimus on merkittävästi suurempi kuin liikennelentäjillä, joiden lentokokemus on oltava vähintään 200 lentotuntia työtä aloittaessa.

Seuraa Piritan blogikirjoitusta:
http://tansaniantaivaalla.blogspot.fi/

 

Tuula ja Esko Siljanen, Israel

Esko ja Tuula Siljanen lähtivät monien kotimaan työvuosien jälkeen ensimmäiselle Etiopian kaudelleen tammikuussa 2013 Kansalähetyksen lähetteinä. Nyt he ovat lähteneet uudellee työkaudelle tammikuussa 2017 Jerusalemiin, Israeliin. Maa on heille entuudestaan tuttu, sillä Siljaset ovat olleet jo aiemmin Jerusalemissa 12 vuotta lähetystyössä. Israelissa heidän tarkoituksenaan on työskennellä Israelissa asuvien etiopianjuutalaisten parissa ja tässä he voivat hyödyntää aikaisempaa työkokemusta Israelista että Etiopiasta.

Israelissa asuu tällä hetkellä noin 130 000 etiopianjuutalaistan. Heidän määrä tulee lisääntymään sillä valtio on tehnyt päätöksen, että noin 9000 Etiopiassa asuvaa juutalaista muuttaa Israeliin perheiden yhdistämisen merkeissä. Tämä koskee myös niin sanottuun falasha muraan kuuluvia etiopianjuutalaisia, jotka ovat jossakin elämänsä vaiheessa kääntyneet kristityksi.

 

Sirpa Rissanen, Kypros

Sirpa Rissanen työskentelee satelliittitelevisio SAT-7:n hallinnollisissa tehtävissä Kyproksella. Työhön kuuluu strategisesti tärkeiden mediahankkeiden suunnittelua, seurantaa ja raportointia.

 

Tiina Harju, Botswana