Nimikkolähetit ja kohteet

Seurakunnan nimikkolähetit tekevät arvokasta työtä eri puolilla maailmaa.

Seurakuntamme kumppaneita nimikkoasioissa ovat Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura, sekä Suomen Ev.-lut. Kansanlähetys.

Alla on lueteltu nimikkolähetit ja -kohteet. Seurakuntien nimikkolähetit työskentelevät evankeliumin asialla ympäri maailmaa. Rukoilemme heidän puolestaan ja tuemme heidän työtään taloudellisesti.

Lähetystyöntekijöitä tarvitaan eri puolilla maailmaa. Heillä on kohdemaassa tarvittava koulutus ja osaaminen. Lähetystyöntekijät työskentelevät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, erilaisissa koulutus- ja kehittämishankkeissa, seurakunta- tai raamatunkäännöstyössä.

Seurakuntamme nimikkokohteet:

SENEGAL  / Suomen Lähetysseura

Syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimaannuttaminen.

TAIWAN / Suomen Lähetysseura

Paperittomien maahanmuuttajien oikeudellinen ja henkinen/hengellinen vahvistaminen.

RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ / Suomen Pipliaseura

Äidinkielinen Raamattu sukulaiskansoillemme Venäjällä.

Kädet maapallon ympärillä.