Ilossa ja surussa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakunta on mukana seurakuntalaisten elämän iloissa ja suruissa.
Tunteita tulkitsee myös musiikki, jolla on tärkeä rooli myös eri elämänvaiheisiin liittyvissä kirkollisissa toimituksissa. 

Pyhät toimitukset

Kirkolliset toimitukset liittyvät elämänkaaren eri vaiheisiin. Ne ovat merkittäviä ja juhlallisia tapahtumia perheelle ja suvulle. Niihin liittyy myös vahvoja tunteita.

* Kasteessa lapsi otetaan seurakunnan jäseneksi.
Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä.
Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen.

* Konfirmaatiossa on kyse samasta armosta kuin kasteessa.
Jumala haluaa vahvistaa konfirmoitavaa uskossa ja siunata uudessa elämänvaiheessa

* Avioliittoon vihkimisessä seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille.
Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

* Kodin siunaamisessa kiitetään kodista ja pyydetään siunausta sen asukkaille sekä rukoillaan, että kodissa vallitsisi rakkaus.

* Hautaan siunaamisessa on tila surra ja saada lohdutusta toisilta. 
Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.

Toimitusten kaavat löytyvät virsikirjan lopusta ja niitä voi selata myös nettivirsikirjan liiteosasta (kasuaalitoimitukset):

Linkit

 

Sureville

 

 

Pieksämäen seurakunta
Keskuskatu 27
76100 PIEKSÄMÄKI
Puh:
(015) 321 810        
Fax: (015) 3218 111
**@**