Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräyksen aktiivinen keräysaika on päättynyt. Lämmin kiitos kaikille Yhteisvastuukeräykseen eri tavoin osallistuneille! Tuotto Pieksämäen seurakunnassa oli 16 767,87€. Yhteisvastuukeräykseen voi lahjoittaa ympäri vuoden, ohjeet löytyvät alta. 

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys tulee pureutumaan ikäihmisten sosiaaliseen ja taloudelliseen ahdinkoon.

 

Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta

Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Lapsen ja vanhemman välinen myönteinen suhde edistää lapsen kehitystä. Sen sijaan vanhemman yksinäisyys, stressi tai sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä koko perheen hyvinvoinnille.

Tuen tarpeellisuudesta huolimatta monien isien ja äitien kokemus on, että arjen vanhemmuushaasteisiin tukea on saatavilla liian vähän.

Yhteisvastuu 2020 tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukemalla vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

40 prosenttia keräystuotosta käytetään vanhemmuutta vahvistaviin matalan kynnyksen tukitoimiin Suomessa. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry sekä seurakunnat. Tuki voi olla esimerkiksi vertaistukea vanhemmalle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki kuormittuneille perheille.

60 prosenttia keräystuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Maailmalla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista.

2020 Yhteisvastuu juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan. Tule mukaan! Sinä riität. Lue lisää Yhteisvastuukeräyksen nettisivuilta.

Lahjoita

Näin voit lahjoittaa: Yhteisvastuukeräykseen tilinumerot näkyvät alla. Käytä viitettä 306351, jolloin lahjoitus ohjautuu Pieksämäen seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen tuottoon. Kiitos avustasi!

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28