Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on kirkon auttava käsi maailmalla. Työtä tehdään monilla maailman kriisialueilla, missä avuntarve on suurin ja olosuhteet hauraat.

Tärkeitä arvoja KUA:n toiminnassa ovat

  • kristillinen lähimmäisenrakkaus
  • kaikkien valikoimaton auttaminen uskontoon, etniseen taustaan tms. katsomatta
  • ihmisoikeuksien edistäminen
  • tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutuminen sekä
  • uskontojen välinen vuoropuhelu

KUA:n työntekijöistä suurin osa on kohdealueilla. Järjestö toimii tällä hetkellä Keski- ja Itä-Afrikassa, Lähi-idässä sekä Kaakkois-Aasiassa.

Seurakunnassamme Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä toimii Eija Junnilainen p.050 911 9662 ja häneltä voi saada lisätietoa Kirkon Ulkomaanavun työstä.

Lue lisää Kirkon Ulkomaanavusta täältä.

Toimintaa Pieksämäen seurakunnassa

Keväisin järjestetään Jumppaa Naisella Ammatti -tapahtuma ja syksyisin Pieksämäellä osallistutaan valtakunnalliseen Kävele Naiselle Ammatti -tempaukseen. Näiden tapahtumien tuotto ohjataan Kirkon Ulkomaanavun hallinnoimalle Naisten Pankille, joka tukee hauraassa asemassa olevien naisten toimeentuloa. Lue lisää Naisten Pankista täältä. 

Kirkon Ulkomaanapu on esillä tuotemyynti- ja esittelypöydän muodossa esimerkiksi myyjäisissä ja seurakunta kuuluu KUA:n nopean toiminnan joukkoihin.

Anna Toisenlainen Lahja® ja muutat perheiden elämää kehitysmaissa! Lue tästä lisää.

Nepalilainen äiti kaksi lasta sylissään.
263 entistä maaorjaa osallistui koulutuksiin Nepalissa