Apua talouden ja arjen hallintaan

Taloudellinen avustaminen

Taloudellinen avustaminen on osa diakonista tukea. Apu on yleensä kertaluonteista, kun elämässä on kohdannut odottamaton kriisi.

Diakoninen avustaminen on toissijaista yhteiskunnan tukiin nähden. Hakemuksessa selvitetään, onko asiakas oikeutettu muihin hänelle mahdollisesti kuuluviin etuuksiin (mm. toimeentulotukeen).

Avustusta haettaessa selvitetään, miten avustus tukee asiakasta jatkossa. Avustus on tarkoitettu tilapäiseen hätään ja se harkitaan tapauskohtaisesti.

Avustusanomusta tehtäessä selvitetään:

  • hakijan henkilötiedot ja perherakenne
  • taloudellinen tilanne: tulot ja menot
  • avun hakemisen syy

Hakijalla tulee olla mukanaan asianmukaiset tositteet.

Diakoniatyöntekijöiltä voi saada ruoka-apua (hernekeitto ja näkkileipä) diakoniatoimistoista sovitusti vastaanottoaikana. 

Diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia.

Velkaantuneelle

Velkakuilustakin on tie ylöspäin - hae apua ja tukea.

Ota yhteyttä diakoniatyöntekijään tai velkaneuvojaan.

Voit keskustella raha-asioidesi ongelmista diakoniatyöntekijöiden kanssa, mutta varsinaista velkaneuvontaa ja apua velkajärjestelyissä saat velkaneuvojan kautta. Ota yhteyttä talous-ja velkaneuvonnan ajanvaraukseen ma-to klo 9-11 puh. 029 566 0345 tai sähköpostilla etela-savo.velkaneuvonta@oikeus.fi.

Perheneuvonta

Perheasiain neuvottelukeskus palvelee parisuhteen pulmien neuvotteluapuna. Työskentelymenetelmä on yhteinen keskustelu. Seurakuntien ylläpitämä Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa mahdollisuuden tutkia tasapuolisesti parisuhteen vahvuuksia ja kehityshaasteita sekä etsiä näkökulmia vaikeuksien ratkaisemiseksi.

Pieksämäkeä lähin Perheasiain neuvottelukeskus sijaitsee Mikkelissä (Seurakuntakeskus, Savilahdenkatu 20, 4. krs.)

Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia eivätkä edellytä kirkon jäsenyyttä. Perheneuvonnan työmuotoja ovat yksilö-, pari– ja perheneuvottelut.

Yhteydenotot ja ajanvaraukset p. 0400 143 260 ma-to klo 9-11.

Velkakuilu.