Työalojen johtokunnat

Seurakunnassa tehtävää työtä ohjaavat eri työalojen johtokunnat.

Johtokunta ohjaa ja tukee kunkin työalan työntekijöitä näiden työssä. Se koostuu puheenjohtajasta, kirkkoneuvoston edustajasta, työntekijäjäsenestä ja muista jäsenistä. Johtokuntien puheenjohtajat valitsee kirkkovaltuusto.

Lisäksi kolmella työalalla toimii kirkkoneuvoston alainen vastuuryhmä, joka osallistuu työhön ja ideoi sitä.

 
Diakoniatyön johtokunta

Puheenjohtaja: Reino Turunen     
varajäsen: Yrjö Merikoski
Marjaleena Kääriäinen, Kirkkoneuvoston edustaja

Jäsen / Varajäsen
Jyrki Koskela / Erkki Hänninen
Jarna Räsänen / Eeva Kivilahti
Risto Huuhka / Heikki Martikainen
Mirja Karjalainen / Päivi Thitz
Jussi Jäppinen / Tarja Kuronen
Pekka Valtari  / Kaarina Puikkonen
Eeva-Maija Holopainen / Pirjo Ikonen
Tuula Tenhunen / Seija Laitinen

 

Jumalanpalvelusjohtokunta

Puheenjohtaja: Teuvo Karjalainen 
varajäsen: Ilmo Utriainen
Pekka Kosonen, Kirkkoneuvoston edustaja

Jäsen / Varajäsen
Kaarina Puikkonen / Pekka Seppä
Satu Radcliffe / Maarit Nykänen
Jyrki Vedenpää / Tapio Tuononen
Anne Perälä /  Heikki Martikainen
Yrjö Merikoski / Mikko Väisänen
Sirkka Seppänen / Heli Salo
Markku Majamäki / Heikki Holopainen
Marja-Liisa Tamminen / Tuula Koskela

 

Lapsityön johtokunta

Puheenjohtaja: Mari Lappi  
varajäsen: Eine Turunen
Tuula Tenhunen, Kirkkoneuvoston edustaja

Jäsen / Varajäsen
Virpi Savolainen / Sirpa Savolainen
Johanna Kauhanen /  Tiina Taavitsainen
Jukka Hynönen /  Toni Harjunen
Tanja Rantala / Pirjo Ikonen
Pekka Seppä / Mirja Kääriäinen
Kalevi Heiskanen /  Aleksis Laurila
Tuula Koskela / Heidi Laurila
Merja Leskinen / Marjukka Venäläinen

 

Lähetystyön johtokunta

Puheenjohtaja: Heikki Martikainen 
varajäsen: Risto Huuhka
   , Kirkkoneuvoston edustaja

Jäsen / Varajäsen
Teuvo Rusanen / Seppo Sikanen
Martti Puumalainen /  Paavo Keto
Anna-Liisa Väisänen / Raija Häkkinen
Päivi Kovanen / Pirjo Ikonen
Maija-Leena Tiusanen / Jarna Räsänen
Maija Ketola / Tiina Taavitsainen
Pekka Valtari  / Pekka Seppä
Hannu Ripatti / Ari Kallio

 

Nuorisotyön johtokunta

Puheenjohtaja: Heidi Laurila 
varajäsen: Jarna Räsänen
Heidi Laurila, Kirkkoneuvoston edustaja

Jäsen / Varajäsen
Henna Karjalainen/ Marika Manninen
Lassi Kiviluoto / Kirsi Putkonen
Samu Levänen / Jukka Hynönen
Erkki Hänninen / Maara Kosonen
Mirja Kääriäinen /Kaarina Puikkonen
Terttu Salo / Heikki Martikainen
Reino Pylvänäinen / 
Riitta Hakulinen / Pirjo Ikonen

 

Vaalijalan kehitysvammaistyön papin johtokunta 2017-2018


Kirkkoherra
ja Tuula Tenhunen

 

Musiikkityön vastuuryhmä

Vastuuryhmän jäsenet
Tarja Kovanen
Mirja Kääriäinen
Aleksi Laurila
Juha Rantala
Ilpo Turunen

varalla Aleksi Romo
 

Aikuistyön vastuuryhmä

Vastuuryhmän jäsenet:
Hilkka Auranen
Ari Kallio
Merja Leskinen
Yrjö Merikoski
Sirkka Seppänen
Ilmo Utriainen

varalla Ulla Hakala-Karjalainen
 

Tiedotuksen vastuuryhmä

Vastuuryhmän jäsenet:
Erkki Hänninen
Helimaija Kiviluoto
Marjaleena Kääriäinen
Risto Ockenström
Pekka Seppä
 
varalla Marja-Liisa Tamminen

 

Ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmä

Vastuuryhmän jäsenet:
Kerttu Isometsä
Esko Kaukonen
Mari Lappi
Merja Leskinen
Yrjö Merikoski

varalla Anna-Liisa Väisänen