Uutislistaukseen

Kesäajan 2020 suunnitelmat Pieksämäen seurakunnassa

13.5.2020 14.43

Maamme hallitus on tehnyt uudet linjaukset koronatoimien jatkamisesta sekä rajoitustoimien hallitusta ja asteittaisesta purkamisesta.  Nuo linjaukset vaikuttavat myös seurakunnan toimintaan. Tässä tiedotteessa käydään läpi kesäajan suunnitelmat

 

SUUNNITELMAT POHJAUTUVAT NYT VOIMASSA OLEVIIN RAJOITUKSIIN SEKÄ PAIKALLISEEN TILANTEESEEN. MIKÄLI RAJOITUKSET MUUTTUVAT TAI TARTUNTATILANNE HUONONTUU PIEKSÄMÄELLÄ, MUUTTUVAT MYÖS SUUNNITELMAT.

Jumalanpalvelukset

Pääjumalanpalvelukset toimitetaan 1.6. alkaen messuna kello 10:00. Seurakunta voi rajoitetusti osallistua jumalanpalvelukseen. Hallituksen antama 50 hengen kokoontumisrajoitus koskee myös jumalanpalveluksia.

Jäppilän ja Virtasalmen kirkoissa on myös vuoropyhinä messu kello 13:00.

Jumalanpalveluksissa kiinnitetään erityistä huomiota turvaetäisyyksiin, hygieniaan sekä muihin turvallisuusohjeisiin. Tarkemmat jumalanpalveluksen turvallisuusohjeet tulevat erillisenä tiedotteena myöhemmin.

Hallituksen suosituksen mukaisesti yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmään kuuluvien suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Toivomme seurakuntalaisten noudattavan hallituksen suosituksia. Siksi panostamme jatkossakin laadukkaisiin nettilähetyksiin: Pääjumalanpalvelukseen lisäksi keskiviikon iltahartauteen ja perjantain aamuhartauteen voi osallistua seurakunnan kotisivujen, YouTube-kanavan sekä seurakunnan Facebook-sivujen kautta.

Rippikoulu

Seurakunta on varautunut toteuttamaan rippikoulut kahdella tavalla: tavalliseen tapaan leiririppikouluna sekä poikkeusoloissa etärippikouluna. Tämänhetkinen piispojen ohjeistus antaa mahdollisuuden rippikoululeirienpitoon, mikäli turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tämän hetkinen tartuntatilanne Pieksämäellä on rauhallinen, joten olemme aloittamassa kesän leirejä alkuperäisen suunnitelman mukaan. Pieksämäen tartuntatautilääkärin mukaan tautitilanne Pieksämäellä on hyvä ja rippikoululeireille ei ole estettä nykyisessä tilanteessa. Teetimme myös kyselyn kaikille rippikoululaisten huoltajille ja 90% vastanneista perheistä ilmoitti lapsensa rippikouluun alkavana kesänä. Perheillä on mahdollisuus ilmoittaa lapsensa kesän päivärippikouluun 3.6.-10.6. tai myöhemmin syyslomalla pidettävään päivärippikouluun.

Jos nuori kuuluu riskiryhmään, voitte halutessanne olla ennen rippikoulua yhteydessä paikalliseen terveydenhuoltoon, joka kartoittaa toiminnan olosuhteet ja ohjeistaa osallistumispäätöksen teossa. Mikäli lääkärin määräyksestä nuori ei voi osallistua leirimuotoiseen rippikouluun, hän voi tulla kesällä tai syyslomalla järjestettävään päivärippikouluun tai jos lääkäri ei suosittele mitään lähikontakteja, voimme järjestää nuorelle viisi päivää kestävän etärippikoulun ajalle 29.6.-3.7.2020.

Rippikoulussa kiinnitämme erityistä huomiota turvallisuuskysymyksiin. Turvallisuusohje tulee erillisenä tiedotteena koteihin ja kotisivuillemme. Kuitenkin jo nyt pyydämme teitä huomioimaan, että kaikki vierailut leirillä on kielletty, ettei leiriläiset tai henkilökunta joutuisi kosketuksiin ulkopuolisten kanssa. Luonnollisesti leirille ei voi kipeänä osallistua.

HUOM!!! LEIRIT TOTEUTUVAT VAIN, JOS TARTUNTATILANNE SÄILYY RAUHALLISENA PIEKSÄMÄELLÄ. JOS EPIDEMIATILANNE MUUTTUU KESÄN AIKANA, OLEMME VALMIUDESSA ALOITTAMAAN ETÄRIPPIKOULUT.

 

Konfirmaatiot

Jumalanpalveluksen rajoitukset koskevat myös konfirmaatiota. Siksi konfirmaatioon rippikouluryhmä jaetaan aakkosjärjestyksessä kahteen ryhmään  ja heidät konfirmoidaan kahdessa pienemmässä ryhmässä, kahdessa peräkkäisessä konfirmaatiossa. Konfirmaatiopäivät ovat samat, jotka ovat alun perin ilmoitettu (paitsi Nuuvi 1 konfirmaatio lauantaina 13.6.2020). Ensimmäinen ryhmä konfirmoidaan kello 12:00 ja toinen kello 14:00 Vanhassa kirkossa.

Henkilömäärän rajoituksesta johtuen konfirmaatiomessuihin voi tulla vain kaksi henkilöä jokaisen nuoren läheisistä. Tämä siis siksi, että messun osallistujamäärä ei saa ylittää 50 henkilöä. Nuori saa siis itse huoltajien kanssa keskusteltuaan sopia, ketkä kaksi läheistään hän kutsuu messuun.

Kaikki kesän konfirmaatiot striimataan eli lähetetään suorana nettilähetyksenä, jolloin nuoren muut läheiset voivat seurata etäyhteyksien kautta konfirmaatiomessua

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen kesän toiminta käynnistetään ulkona kokoontuvilla Lasten pihakerhoilla 14.5. alkaen. Kerhoon otetaan kerrallaan n. 4 lasta ja kerhopaikka on varattava etukäteen. Kesäkerhotoiminta 3-8-vuotiaille lapsille sekä Perheiden tapahtumat alkavat 1.6. Kesäkerhoon on ilmoittautuminen, joka avautuu pian seurakunnan nettisivuilla. Kerhoryhmiin otetaan 6-8 lasta. Perheiden tapahtumat järjestetään ensisijaisesti ulkotiloissa. Kerhoon tullaan terveenä!

Diakoniatyö

Koronakriisi on monin tavoin koetellut pieksämäkeläisiä ja tuonut mukanaan monenlaista hätää. Diakoniatyön tuen ja avustusten tarve on lisääntynyt huomattavasti viime kuukausina. Näin ollen diakoniatyön kokoavaa toimintaa ja ryhmätoimintaa emme aloita kesällä, vaan keskitämme voimavarat hädänalaisten auttamiseen. Mikäli sinulla, perheelläsi tai tuttavapiirissäsi on avuntarvetta, ole yhteydessä diakoniatyöntekijöihimme.

Maaliskuussa aloittamamme kauppa-asioinnin avustuspalvelun joudumme lopettamaan 29.5.2020, koska seurakunnan oma toiminta alkaa.